שלחו לי מייל

חוות דעת שמאי מקרקעין

חוות דעת שמאית עשויה להוסיף או להוריד עשרות ואף מאות אלפי שקלים מתג מחיר של נכס. היכולת של שמאי מקרקעין הוא לצמצם את סיכונים בעסקאות נדל"ן, ולהעניק תמונה מלאה של הנכס ומאפשרת להדגיש חסרונות או יתרונות בצורה שמשפיעה על המחיר הסופי, בהתאם לאינטרס של הלקוח.

שמאי מקרקעין עורך שומות למטרות רבות כגון: חוות דעת לבית משפט, לרשויות המס, ירושות וחלוקה בין יורשים, תכנון ובניה, סכסוכי שכנים, הפקעות, היטל השבחה, דייר מוגן, זכויות בניה, ועוד מגוון רחב של שומות מקרקעין.

שמאי מקרקעין הוא בעל הידע וההסמכה ממשרד המשפטים לערוך בדיקה מקיפה של הנכס. לא פעם התגלו חריגות בניה, פערים משמעותיים בין המסמכים מלשכת רישום המקרקעין לבין הממצאים בשטח, צווי הריסה, הערות על מבנים מסוכנים ועוד. שמאי מקרקעין מגיע לשטח לבחון את הנכס והעסקה ולייעץ ללקוח כיצד עליו לנהוג. טיפול בסוגייה נדלנית מבלי ביקור של שמאי מקרקעין בנכס, הינה נטילת סיכון מיותר.

על מנת לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, אנחנו בוחנים את הנכס בדקדקנות: בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מחלקת הנדסה ובמקורות נוספים. הכל מוגש בחוות דעת שמאית, לאחר איסוף החומר, ביקור בנכס, חקירה מעמיקה ברשויות התכנון, בחינת הזכויות המשפטיות, ביצוע סקרים מקיפים ועוד, הכל בהתאם להנחיות התקינה השמאית הרלוונטית.

פנה לייעוץ מקצועי של שמאי מקרקעין מוסמך.

נשמח לתת לך שרות.

שומת מקרקעין לדוגמא