הערכת שווי דירה היא הערכה שמתבצעת אך ורק על ידי שמאי מקרקעין מוסמך. השמאי מייעץ ללקוח כיצד לבצע את העסקה באופן המיטבי. עסקת מקרקעין כרוכה בידע נרחב. שמאי מקרקעין חוקר את הנכס, ובכך השמאי ממקסם את התועלות הנכס לטובת הלקוח.

 

לפני חתימה על חוזה רכישה, נדרש לבצע בדיקות חשובות.

 

האם הנכס נבנתה על פי היתר בניה.

האם ישנן חריגות בניה.

האם מיקום הנכס בפועל תואם את מיקום הנכס על פי תשריט בית משותף.

מה המצב המשפטי כאשר הנכס אינו רשום בפנקס בתים משותפים.

האם יש זכויות בניה נוספות.

האם יחול היטל השבחה על הנכס.

 

הערכות שווי מתבצעות לקרקעות ריקות, מגרשים הכוללים מבנים למגורים, מסחר, משרדים, תעשייה.

 

שומה לנכס כוללת בין היתר:

ביקור בנכס, פרטי הנכס, תיאור הסביבה, תיאור החלקה, תיאור המגרש, תיאור הנכס, המצב התכנוני, המצב המשפטי, גורמים ושיקולי השומה, סרק מחירים, ותחשיב וסיכום.