כונס נכסים הוא הזרוע הארוכה של הרשות השופטת על מנת לסייע לה לבצע את המשימות והיעדים שהוגדרו ע"י בית המשפט.

כונסי הנכסים מתמנים באמצעות חוקים שונים:

  • כונסי נכסים לפי פקודת החברות.
  • נאמנים בפשיטת רגל.
  • מנהלי עיזבון.
  • כונסי נכסים לתפיסת נכסים לפי חוק עוולות מסחריות.
  • כונסי נכסים לתפיסת נכסים לפי חוק סדר הדין הפלילי.
  • כונסי נכסים זמניים בבית המשפט.
  • כונסי נכסים לפי פקודת המיסים.

המכנה המשותף לכל כונסי הנכסים הוא "שבכולם מתמנה אדם מטעם בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת לביצוע משימות שונות. סמכויותיו של הכונס מתגבשות בעת מינוי לפי הפעולה ה. יש שתפקידיו של הכונס מוגבלים לעניין אחד […] ויש שתפקידיו של הכונס מורכב וממושך.

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל היא גביית חוב ולא הפקעת הקניין.

שמאות מקרקעין נועדה להאיר את עיני בית המשפט וכן את עיני כונס הנכסים, כדי שיוכלו לחתור להשגת המחיר המתאים והראוי ביותר בנסיבות המקרה […] כונס הנכסים יקבל פטור מחובות אלה, מאת מי שמינהו לתפקיד, רק במצבים חריגים. (ע"א 2077 שלדון אדלסון נ' ראובן רייף).